Sist oppdatert 23.05.2020

Byggelisensen til fase 4 og fase 5 kom på plass 08 januar 2020. Fase 4 ligger på vestsiden av fase 5 og består av både vestvendte og østvendte enheter med havutsikt og gode solforhold.