Sist oppdatert 10.01.2020

Byggelisensen til fase 7 og fase 8 kommer ila av 2020. De skal bygges på nordsiden av fase 5.

Under oppdatering….