Sist oppdatert 18.02.2021

Byggelisensen til fase 7 og fase 8 kom ble invilget 22 desember. Byggestart Januar 2021. Følg utviklingen her fram til ferdigsilllse.