Last updated 25.08.2020

Byggelisensen til fase 7 og fase 8 kommer ila av høsten 2020. De skal bygges på nordsiden av fase 5.