Last updated 25.03.2021

Byggelisensen til fase 7 og fase 8 kom ble invilget 22 desember. De skal bygges på nordsiden av fase 5.